Följ byggprojektet

Måndagen den 23 januari 2017 satte vi spaden i marken. Nu är vi igång! Vi lägger ut bilder allt eftersom så ni kan följa projektet.

Första spadtaget 170123 Spadtaget 170123 ST 170125 Faradium ST 170125 Fäller björkarna 170123 Gropen 170125 Grävning 170125 170127 170127 Spontning 170130 Spontning 170130 Spontning mot Albäcksgatan 170130 Spontning mot Albäcksgatan 170130 Spontning 170131 Spontning 170201 Spontning 170201 Spontning 170201 Schaktning mot spont 170203 Schaktning mot spont 170203 170203 Schaktning mot spont 170203 Lemmimkäinen schaktar 170206 Personal från Lemmimkäinen 170206 170207 170207 170207 170207 170207 Förberedelse inför pålning 170208 170208 Isolerad vattenslang för gjutning 170208 Förberedelse pålning 170209 Pålning 170209 170209 Kalle Sprängare Bergsjö 170209 Ny brunnsnivå 170209 Påle lyfts på plats 170209 Montage av dragstag 170209 Montage av dragstag fr en annan vinkel 170209 Borrning av stålpålar 170209 Pålningen forsätter 170213 Pålning 170213 170213 Leverans av bockad armering 170217 170219 Oljeavskiljare 170221 170221 170221 170221 170221 170221 170221 170222 170222 170222 2017-02-28 2017-02-28 Pålningen fortsätter 170301 Väggen smutsig efter pålning 170301 170301 Pålningen fortlöper 170313 170313 170323 170323 170324 170324 Formsättning inför gjutning 170330 Avslutande del av pålningen 170330 170330 Pålning pågår 170330 Halva huset formsätts och halva pålas 170330 170331 170331 Pålning 170404 Balkar och pålar för kran 170404 170404 Armering i gjutform 170404 170404 170404 170405 170405 Betonggjutardagen 170407 170407 170407 170407 170411 170411 Borrning bergvärme 170411 170411 170411 170413 170413 170413 Besök hos Stängbetong i Långviksmon 170419 Prefab block Strängbetong 170419 170419 Fönsteröppning 170419 Två färger på fasaden 170419 170419 Nedersta blocken på fasaden 170419 170419 Montering av fönster i prefabblocken 170419 Håldäck 170419 170419 Tillverkning av håldäck 170419 170419 170419 170419 Sandtaget som man tar av för att tillverka betongen 170419 Mellanväggar 170419 Utplacering av kontakter mm i vägg 170419 170419 Armering och uttag mm i vägg 170419 Kran för gjutning 170421 170421 170421 Borrning bergvärme 170421 Armering före gjutning 170421 170427 170427 170427 170427 170505 170505 Kranen byggs del för del 170505 Kranen på plats 170508 170508 170508 170508 Förberedelse och vänta på första blocken ska komma 170508 170509 170509 Första blocken på plats 070509 170509 Entrén på plats 170509 Platschef Kenneth från Faradium 070509 170509 170510 170510 170510 170510 Första bjälklagret på plats 170510 170510 170510 Infart nedersta garaget 170510 170510 Nedersta garageplanet 170510 170518 Garagevåning nr 2 170518 Trappor i vänta på att komma på plats 170518 Ytskikt trapp 170518 Garageinfart från Albäcksgatan 170518 Garagevåning nr 2 på plats 170518 De två garagevåningarna på plats 170522 Påbörjar våning 3, förrådsvåningen. 170522 170522 170522 170522 Fler block väntar på att komma på plats 170522 Stämp som ska stödja balkongplattorna vid montering 170529 5 våningar klara, fasad från nordväst 170613 Fasad från väst 170613 Fasad från sydväst 170613 Entrésidan nordöst 170613 Fasad sydöst 170613 Balkonger mot söder 170613 Fasad mot söder 170613 Fasad sydväst 170613 Håltagning schakt 170616 Schakt från förrådsvåningen 170616 Förrådsvåning 170616 Balkong lgh 1204 170616 Balkonger mot norr 170616 Kranen 170616 170616 Balkonger mot söder 170616 Balkong öster lgh 1201 170616 Östra fasaden 170616 Från balkong 1202 170616 Från tredje lägenhetsvåningen 170616 Utsikt från lgh 1404 170616 Sydöst tredje lägenhetsplanet 170616 Sydväst tredje lägenhetsplanet 170616 Fasad nordost 170705 Försäljning pågår Mäklarhuset 170705 170705 Block lyft på plats av kran 170705 Fasad söder 170705 Block 170705 Fasad sydväst 170705 Fasad sydväst 170705 Block sydsidan 170705 Fasad nordväst 170705 Pågjutning utom där badrummen ska vara 170821 Pågjutning för infästning av balkong 170821 Platschef Kenneth på plan 10 170821 Plan 10 170821 Per SP Fastigheter plan 10 170821 Balkong/fasad norr plan 10 170821 Undergjutning 170821 Undergjutning plan 10 170821 Nordöst plan 10 170821 170821 Nordväst plan 10 170821 Sydöst plan 9 170821 Sydväst plan 9 170821 Nordvästlig vy plan 10 170821 Sydvästlig vy plan 10 170821 Sydvästlig vy plan 10 170821 Regling plan 4 170905 Reglar på plan 4 170905 170905 12 våningar 170905 Ett block klart för att lyftas 170905 Block lyfts 170905 Högt upp i det blå 170905 Koncentrerad  kranförare 170905 Tolv våningar på plats 170912 Visning av bygget för banken 170912 Banken gillar vyn över Esplanaden 170912 170912 Efterlganing betongstommen 170912 Stämp 170912 170912 Visning av Marbodalkök 170919 Marbodalkök med Arkitekt plus ljusgrå luckor 170919 Representanter från Marbodal var där och hjälpte köparna till rätt val 170919 Visning av garderob i hallen 170919 Micro och ugn Marbodalkök 170919 Val av trägolv ekparkett 170919 Val av klinker och kakel 170919 Snittarna var populära under visningskvällarna 170918-19 Klinker i hall och badrum samt prov på glas nertill på balkong 170919 Val av hantag kök 170919 Val av luckor och bänkskivor kök170919 Val av luckor kök 170919 Kran, luckor och spotlight kök 170919 Högskåp micro och ugn kök 170919 Utsikten från terassen österut Utsikten från terassen norrut Utsikten från terassen nordväst Utsikten från terassen sydväst Katarina från Mäklarhuset på terassen Badrumkommod finns på Bygma Mararbeten påbörjad vid entrén 171026 Förråds/teknikplanet 171026 Hissdörrarna 171026 Skylift för fogning 171026 Balkongräcken uppsatta på södra sidan 171026 Utsikten från terassen norrut Utsikten från terassen österut Per & Åsa på terassen Öppningbara fönster på balkong 180222 Öppningbar dörr mellan inglasad och öppen balkong 180222 Fönsterbräda 180222 Diskho 180222 Dörrar 180222 Installtionsrör bergvärme 180222 Ventilation 180222

BRF Stenhammaren

060-15 15 40
brfstenhammaren@maklarhuset.se